Zásady ochrany osobních údajů

LICENCE
Společnost SYNOT, včetně jakékoliv mateřské a sesterské společnosti ("skupina SYNOT"), působí v rámci vysoce regulovaného odvětví hazardních her, se zavázala plnit požadavky a cíle svých právních předpisů a usiluje o špičkové postupy v oboru.
SYNOT zavedl zásady a postupy, které zajistí, že budou nezletilé a zranitelné osoby chráněny a že se s údaji návštěvníků webových stránek bude dle platných a účinných právních předpisů a jejich práva budou vždy chráněna. V souladu s technickými a legislativními požadavky společnost SYNOT zavedla opatření k zajištění integrity webových stránek a udržení webových stránek bez kriminálních aktivit.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účel
Tyto zásady ochrany osobních údajů ("politika") určují, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme veškeré informace, které nám poskytnete při používání webových stránek www.synotgroup.com, včetně všech podstránek ("webových stránek").
Snažíme se zajistit, aby Vaše soukromí bylo důsledně a účinně chráněno. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určitých informací, které by mohly být identifikovány při používání webových stránek, můžete si být jisti, že budou používány pouze v souladu s těmito zásadami.
Jakýkoliv odkaz v této politice skupiny SYNOT zahrnuje zejména společnost SYNOT W, a.s., IČ: 25548832 se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, a její dceřiné, sesterské, mateřské nebo jiné související společnosti (dále jen "SYNOT"). Při odkazu na Vás, návštěvníka, označujeme Vás jako "Vy".

2. Které údaje shromažďujeme?
Různé zdroje, z nichž získáváme údaje, jsou tyto:
• údaje, které nám poskytnete při vyplňování formuláře, obsahující Vaše osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefon, bydliště;
• údaje, získané z Vaší návštěvy našich webových stránek a her, které Vás zajímají. Jsou to zejména: jaký obsah se zobrazuje, vyhledávací dotazy, Vaše IP adresa, která nám pomáhá stanovit geografickou polohu zařízení (počítače nebo mobilního telefonu), které používáte pro přístup na naše webové stránky. Údaje využíváme k tomu, abychom mohli neustále vylepšovat naše produkty a služby podle potřeb našich zákazníků;
• cookies - malé soubory s několika znaky, odeslanými do Vašeho zařízení při přístupu na web. Pomocí služby Google Analytics analyzujeme, jak návštěvníci využívají webové stránky - tento nástroj používají soubory cookies. Prostřednictvím souborů cookies jsme schopni identifikovat Váš prohlížeč a shromažďovat informace o tom, jak návštěvníci komunikují a využívají naše webové stránky. Soubory cookies navíc umožňují našim webům ukládat informace o Vašich uživatelských preferencích, chování návštěvníků a dalších osobních informacích, které se rozhodnete prozradit. Soubory cookies mohou být deaktivovány v nastavení prohlížeče, ale tímto omezíte Vaše užívání našich webových stránek;
• záznam - můžeme si uchovat korespondenci pro účely vedení záznamů. Tato informace se pak používá k vyhodnocení návštěvníků při užívání webových stránek a k sestavování statistických zpráv o činnosti webových stránek pro použití společností SYNOT.

3. Manipulace s daty
Dříve, než použijeme jakoukoliv informaci, kterou jste poskytli, jinak než v rozsahu, stanoveném v těchto zásadách, SYNOT bude požadovat Váš souhlas.
Během zpracování Vašich údajů Vás budeme informovat o tom:
• jaké informace shromažďujeme a důvod, proč shromažďujeme právě tyto informace;
• jak tyto informace využíváme;
• jak můžete tyto informace omezit, kontrolovat, případně aktualizovat.
Zda poskytnete jakékoliv osobní údaje nebo jiné údaje, je pouze Vaší volbou. Přístup k většině oblastí této webové stránky máte i v případě, aniž byste museli sdělovat jakékoliv informace. Osobní údaje, které nám poskytnete, může SYNOT použít k tomu, abychom Vás kontaktovali poštou, telefonem nebo e-mailem a poskytli Vám informace, které Vás mohou zajímat - včetně podrobností o službách, které nabízíme, případně o jakékoliv aktualizaci.
Cílem společnosti SYNOT je chránit data, která jste poskytli, před jakoukoli změnou, zničením, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem, a to:
• pravidelným přezkumem všech našich opatření a politik, týkajících se shromažďování, přístupu nebo ukládání dat, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s místními a mezinárodními právními předpisy a používají bezpečnostní opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu k našim systémům a ke shromažďovaným a uchovávaným informacím;
• přístupem k osobním údajům pouze v nutném rozsahu našimi zaměstnanci, smluvními partnery a zástupci, kteří potřebují znát tyto informace, kteří je zpracovávají pro nás, kteří podléhají přísné důvěrnosti a kteří jsou předmětem kontroly ze strany společnosti SYNOT.
• přístupem na naše webové stránky souhlasíte s tím, že my nebo třetí strany, jako jsou například zaměstnanci SYNOT, dceřiné společnosti a dodavatelé, mohou používat Vaše osobní údaje podle těchto zásad pro účely:
• komunikace s Vámi (například odpověď na Váš dotaz apod.);
• udržování vztahu s našimi návštěvníky webových stránek s cílem zlepšit Váš komfort při používání našich webových stránek;
• údržby webových stránek;
• prevence a vyšetřování zločinu nebo podvodu (jsme povinni sdílet data s organizacemi potírající organizovaný zločin);
• výzkum, reportování, analytické účely nebo podobné účely, které nám mohou být užitečné, abychom například zajistili, že technologický problém je výjimečný a nebude se opakovat;
• podle jakýchkoli platných právních předpisů a nařízení.
Vaše osobní údaje budou uchovávány společností SYNOT, pokud je to nezbytné, pro účely, pro které byly shromážděny, jak je stanoveno v rámci těchto zásad, a to i po ukončení našeho vztahu, pokud je to nezbytné pro dodržení právních předpisů, oprávněných požadavků, řešení sporů a/nebo jako prevence podvodu nebo zneužití.

4. Vaše ochrana je naší prioritou
Ve společnosti SYNOT jsme plně vybaveni vhodnými technickými a ochrannými opatřeními k ochraně Vašich osobních údajů před možným náhodným nebo nezákonným zničením nebo ztrátou, změnami, neoprávněným použitím, zveřejněním osobních údajů nebo přístupem a dalším nezákonným zpracováním. Připomínáme však, že informace, které zveřejníte, jsou zpřístupněny na internetu, a proto nemůžeme zaručit, že informace, které zadáte prostřednictvím našich webových stránek, nebudou zpřístupněny, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny, pokud porušíte některou z našich záruk.

5. Souhlas návštěvníka webových stánek
Návštěvou těchto webových stránek souhlasím s tím, že společnost SYNOT a její dceřiné společnosti, sesterská, mateřská nebo jiná související společnost, mohou shromažďovat, procesovat, ukládat nebo sdílet mé osobní údaje, jak je popsáno v těchto zásadách. Jsem si vědom toho, že mám právo kdykoli odvolat svůj souhlas s účinkem do budoucna emailem: synot@synot.cz nebo jiným komunikačním prostředkem.